WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Władze

Szkoła Doktorska funkcjonuje od dnia 1 października 2019 roku, zgodnie z Zarządzenie Nr 36/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest zorganizowaną formą kształcenia w dyscyplinach:

  1. nauki medyczne
  2. nauki farmaceutyczne
  3. nauki o zdrowiu

Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

 

Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej

Przewodniczący Rady

prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz

 

Członkowie Rady

w zakresie nauk farmaceutycznych

prof. dr hab. Jolanta Kotlińska

prof. dr hab. Anna Oniszczuk

dr hab. Monika Pitucha, prof. uczelni

dr hab. Aleksandra Szopa, prof. uczelni

 

w zakresie nauk medycznych

prof. dr hab. Elżbieta Pac-Kożuchowska

prof. dr hab. Jolanta Szymańska

prof. dr hab. Katarzyna Nowomiejska

dr hab. Violetta Opoka-Winiarska

prof. dr hab. Grzegorz Dzida

prof. dr hab. Przemysław Tylżanowski

dr hab. Paweł Miotła, prof. uczelni

dr hab. Adolfo Rivero Müller, prof. uczelni

dr hab. Grzegorz Staśkiewicz, prof. uczelni

 
w zakresie nauk o zdrowiu

dr hab. Danuta Zarzycka, prof. uczelni

dr hab. Beata Dobrowolska, prof. uczelni

dr hab. Piotr Gawda, prof. uczelni

dr hab. Mariusz Wysokiński, prof. uczelni

 
przedstawiciel doktorantów

mgr Paulina Kwaśnik

Terminarz posiedzeń Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej

Terminy posiedzeń

Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

w roku akademickim 2021/2022

 

 

Terminy posiedzeń RNSD

Data przyjmowania dokumentów

25-04-2022 13-04-2022
16-05-2022 04-05-2022
20-06-2022 08-06-2022
19-09-2022 07-09-2022

Komunikaty

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.


Kalendarium

Kwiecień 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30