WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Tryb eksternistyczny

Uniwersytet Medyczny w Lublinie nadaje stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinach naukowych:

 

  1. nauki farmaceutyczne
  2. nauki medyczne
  3. nauko i zdrowiu

 

 

Zasady określające sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie określa stosowny regulamin

 

Wyznaczanie Promotora/Promotorów

Osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym przedkłada Radzie Naukowej Szkoły Doktorskiej wniosek o wyznaczenie promotora/promotorów

 

 

Wraz z wnioskiem konieczne jest przedłożenie planu pracy doktorskiej

 

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK

Osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym potwierdza efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji poprzez:

 

  1. zdanie egzaminu z przedmiotu „Metodologia badań naukowych”,
  2. zdanie egzaminu z przedmiotu „Etyka badań naukowych i prawo własności intelektualnej”,
  3. udział w co najmniej jednej konferencji krajowej lub międzynarodowej,
  4. udział w szkoleniu z zakresu tematyki pracy doktorskiej w kraju lub zagranicą,
  5. zaliczenie w formie e-learningu przedmiotu „Informacja naukowa”,
  6. zaliczenie co najmniej jednego fakultetu przewidzianego w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej z Bloku C,
  7. posiadanie znajomości języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2+

 

Komunikaty

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.


Kalendarium

Kwiecień 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30